Disclaimer

Wij hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het achterhalen van rechthebbenden. Voor zover mogelijk maken we gebruik van bronvermeldingen. Ons werk is niet auteursrechtelijk beschermd. Het staat een ieder vrij om materiaal te gebruiken voor eigen doeleinden. Wij stellen het wél zeer op prijs indien Shantykoor West Zuidwest in de bronvermelding genoemd wordt.

De teksten van de shanties stammen uit de 18e tot halverwege de 20e en geven ons een inkijkje in het wereldbeeld van de zeelieden van die tijd. Naar huidige maatstaven gerekend kunnen sommige van de teksten als aanstootgevend worden ervaren. Wij menen dat het aanpassen van teksten naar huidige algemeen aanvaarde normen afbreuk doet aan het karakter van de shanties. Opvattingen over ras en geslacht welke in sommige teksten voorkomen weerspiegelen op geen enkele wijze die van de koorleden.


Shantykoor West Zuidwest