Shanty-Pedia

Disclaimer
Shanties vinden hun oorsprong in een tijd waarin mens- en wereldbeeld van de mensen toen niet meer te vergelijken zijn met die van de moderne mens.
Tegenwoordig is er, terecht, veel aandacht voor de negatieve effecten van de geschiedenis van Europa: Het koloniale verleden, slavernij, genocide. De zeevaart speelde een cruciale rol in die geschiedenis.

Shanties geven ons een inkijkje in de perceptie van de wereld vanuit het perspectief van zeelui. Dit waren over het algemeen mensen van eenvoudige afkomst en vaak ongeletterd. Algemeen geaccepteerde opvattingen van toen over vrouwen, rassen, etc. lijken in niets meer op de moderne opvattingen over deze thema's. Naar huidige maatstaven gerekend zouden teksten van sommige shanties als kwetsend kunnen worden ervaren.

Shantykoor West Zuidwest is van mening dat het 'kuisen' van teksten afbreuk doet aan het karakter van de shanty en geen recht doet aan het verhaal van de eenvoudige zeeman. Wij proberen dit dan ook te vermijden. Wel is het goed om historische context te geven, wat wij met deze disclaimer pogen te doen. Teksten van shanties die, naar de tegenwoordige geest, als kwetsend kunnen worden opgevat weerspiegelen op geen enkele wijze de mening van de koorleden.

Bij het tot stand komen van deze pedia hebben wij gebruik gemaakt van publiek materiaal. Daar waar mogelijk maken wij gebruik van bronvermeldingen. Het staat eenieder vrij om gebruik te maken van het materiaal op deze website. Wij stellen het wel op prijs indien wij in de bronvermelding genoemd worden.

2023, Gouds shantykoor West Zuidwest
Bijgewerkt op: 09-02-24