Welkom op de West Zuidwest Pedia

Voorwoord
Met trots presenteert het Gouds Shantykoor West Zuidwest de West zuidwest Pedia. Hét naslagwerk over shanties, de geschiedenis én het gebruik daarvan.
Wij wensen u evenveel plezier met het raadplegen van de Pedia als wij hadden met het maken ervan.

Sinds 2018 is het zingen van shanties door UNESCO opgenomen in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed (zie de link naar UNESCO in het menu).
Veel van de achtergrondartikelen bij de shanties zijn van de hand van oud koorlid Peter Koemans. Wij zijn dankbaar voor zijn bijdrage aan deze Pedia.
Omdat een Pedia een interactief karakter heeft, nodigen wij eenieder uit om voorstellen voor aanvullingen/bijdragen/verbeteringen te doen.
Dit kan via de knop "Commentaar". De samenstellers zullen uw bijdrage beoordelen en waar nodig redigeren.
Samenstelling en vormgeving:
John Hekelaar & Roel Scheffer
Wat zijn Shanties?
Shanties zijn werkliederen die door zeelieden werden gezongen tijdens de uitvoer van hun werk. Zij zijn ontstaan in de periode van de grote zeilvaart. Deze periode duurde van eind zeventiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw.
Toen er nog geen sprake was van mechanisatie aan boord van de schepen, werden alle werkzaamheden met spierkracht uitgevoerd. Dit vergde coördinatie en ritme, welke door het zingen van shanties bereikt werden.